Zawodników prosimy o pobranie i wypisanie oświadczenia o stanie zdrowia